Helmo Autokool

Privaatsuspoliitika


1. Üldsätted
Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline; käesolev poliitika määratleb reeglid, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme. Helmo autokooli veebileht sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele. Nendel kodulehtedel võib olla erinev privaatsuspoliitika. Helmo Autokool ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.
2. Andmete töötlemise eesmärk
Helmo Autokool töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Andmete töötlemine põhineb eelkõige Teie poolt antud nõusolekul töödelda Teie poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annate HelmoAutokoolile loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel. Helmo Autokool töötleb Teie isikuandmeid ainult soovitud teeuse pakkumiseks ning selleks, et pakkuda Teile huvipakkuvat sisu. Teenusepakkuja töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
3. Töödeldavad isikuandmed ja nende allikad
Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Helmo Autokool töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, isikukoodi ning postiaadressi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid raamatupidamislikel eesmärkidel minimaalselt 7 aastat. Tellijal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Samuti kogub Helmo Autokooli veebileht Teie: elektroonilisi identifitseerimisandmeid (nt IP-aadressid, küpsised); andmeid sisu ja isikupärastamiseks; andmeid sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks;
4. Andmete turvalisus
Helmo Autokool rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, vältimaks Teie isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist. Helmo Autokool ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.
5. Küpsised
Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks salvestab Helmo Autokooli veebileht mõnikord Kasutaja seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Enamik suurtest veebilehtedest teeb seda.
Mis on küpsised?
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiilsesse seadmesse Teie külastuse käigus. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea Te neid iga kord uuesti sisestama, kui naasete.
Kuidas me küpsiseid kasutame?
Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuste parandamiseks ja selle personaliseerimiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Teenusepakkuja kasutab. Helmo Autokooli veebilehte kasutades nõustute, et veebileht kasutab küpsiseid.
Kuidas küpsiseid oma seadmes kontrollida?
Te võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. aboutcookies.org). Võite kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades Helmo Autokooli veebikülje kasutamise. Teatud funktsioone saab veebileht pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid Teile kättesaadavad olla.
Google Analytics ja küpsised
Helmo Autokooli veebileht kasutab Google Analyticsit, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid. Kogutud küpsiste põhjal luuakse raporteid, mida Google säilitab. Google’i privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressilt http://www.google.com/privacypolicy.html
Teil võimalik keelata küpsistega kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende andmete edasist töötlemist Google’i serverites. Selleks saate juhised aadressilt: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil: helmo@helmoautokool.ee