Teenused

 B-kategooria algastme koolitus:

B-kategooria kursustele saab registreeruda alates 15.5 aastaselt.
Kursuse kestvus on minimaalselt 6 nädalat.
Praktiliselt tegeleme:
teooriaõppe, liiklusülesannete lahendamise, asjakohaste arutelude
ning rühmatöö ja sõiduõppega.
Koolituse lõpeb teoreetiliste ja
praktiliste oskuste kontrolliga.


Algastme libedasõidu riskivältimise koolitus:

Libedasõidu riskivältimise koolituse eesmärk on luua eeldused
motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit
tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega.
Libedasõidu riskivältimise koolituse õppematerjal jaguneb
kahele teooriatunnile ja ühele sõidutunnile.


Pimedasõidu koolitus:

1 tund teooriat ja 1 tund õppesõitu.
Teooria- ja sõidutunni pikkus on 45 minutit.


Esmaabi koolitus:

Õnnetusolukorra hindamine.

Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi.

Elustamine ja verejooksu peatamine.

Haavade sidumine ning šokis kannatanu abistamine.

Esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste,
põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste
ning äkkhaigestumiste korral.

Teadvuse kaotanud inimese abistamine.


Lõppastme koolitus:

Teooriaõpe - 3 tundi.

Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid
arvestava sõiduviisi kujundamine - 1 x 45 min.

Libedasõidu riskivältimise harjutused
libedasõidu õppeväljakul - 1 x 45 min.